เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 ม.ค. 2023 10:50:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ลาดควาย 115