องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34250
045-252867
E-Mail: [email protected]
นายทวี โลหะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย โทร.063-5298793
นางเฉลิม ทุวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย โทร.099-6219171
นายทรงศักดิ์ ศุภษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย โทร.082-5346241
นายวิชัย บุญเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย โทร.080-6819594

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE