สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

3 พ.ย. 2022 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 234