สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

3 ก.ค. 2023 09:35:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 24