สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

4 ต.ค. 2023 09:40:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 28