แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

11 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 456

นายทวี โลหะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ร่วมกับ ทีมผู้บริหาร แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในคราวการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2565