สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

30 ก.ย. 2022 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 184