สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

27 ธ.ค. 2021 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 392