รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.ลาดควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวด 6 เดือน แรก)

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.ลาดควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวด 6 เดือน แรก)

12 เม.ย. 2022 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ลาดควาย 101