รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2563

2 พ.ย. 2020 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดควาย 201