รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

28 มี.ค. 2022 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ลาดควาย 189