ท่านสามารถแจ้งแบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้า/ไฟสาธารณะ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย