องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-847025 - 6  โทรสาร : 045-847025  อีเมล์ : admin@lardkhay.go.th
Powered By wnt.co.th